Konkurs za prijave na učešće u programu podrške kreativnim proizvođačima u Crnoj Gori

Strategist

Opis projekta: Delta City, Glavni grad i Strategist objavljuju konkurs na kojem pozivaju proizvođače da se prijave za učešće u programu podrške kreativnom preduzetništvu. Biće odabrano 12 proizvođača, koji će na period od mjesec dana tokom 2022. godine besplatno dobiti centralni štand u Delta City-ju da plasiraju i prodaju svoje proizvode. Osim toga, svi pobjednici imaju na raspolaganju paket podrške, koji sadrži 2.000 EUR finansijske podrške od strane Glavnog grada. Tokom trajanja “njihovog” mjeseca, 12 pobjednika konkursa očekuje i aktivna promocija – online i offline – kako njihovog proizvoda, tako i samog proizvođača.  Konačno, nakon njihovog mjeseca imaju pravo na marketing mentorstvo od strane agencije za marketing i komunikacije, Strategist.

Vremenski okvir

Podnošenje prijava na konkurs: od 8.11.2021 do 28.11.2021. godine u 23h59min 

Obavještenje o pristiglim prijavama: najkasnije do 1.12.2021. godine 

Proglašenje pobjednika: u sedmici od 6.12.2021. do 12.12.2021. godine (na sajtu Glavnog grada, Delta City-ja i Strategista i putem maila pobjednicima, kao i na društvenim mrežama)

Trajanje projekta je od 15. januara do 31. decembra 2022. godine.

Kriterijumi za učešće: Pravo učešća imaju svi kreativni proizvođači koji ispunjavaju sljedeće kriterijume:

 • Imaju registrovanu djelatnost u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ili se obavezuju da u adekvatnom roku definisanom ugovorom istu registruju. 
 • Proizvod je napravljen u Crnoj Gori.
 • Pravo učešća imaju proizvođači sa cjelokupne teritorije Crne Gore.

Kriterijumi odabira: Prilikom izbora proizvođača pobjednika konkursa, uzimaju se u obzir sljedeći kriterijumi:

 • Kreativnost proizvoda.
 • Inovativnost proizvoda.
 • Mogućnost komercijalizacije proizvoda. 
 • Prednost imaju proizvodi koji imaju ekološku komponentu.

Procedura prijave na konkurs: Do 28. novembra  2021. godine potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Motivaciono pismo, u kojem se objašnjava motivacija za pokretanje biznisa i proizvoda, predstavlja relevantnost i autentičnost proizvoda, te daju sve relevantne informacije o proizvodu;
 • Fotografije ili drugi materijal koji prikazuje proizvod;
 • Opis biznis modela ili slično;
 • Drugi materijali, koji će omogućiti žiriju da stekne što bolju sliku o proizvodu;
 • Potvrdu o registraciji privredne djelatnosti za preduzeća koja imaju registrovanu djelatnost;
 • Izjavu ovjerenu kod notara da kandidat svojim proizvodom nije povrijedio nečije autorsko pravo. 

Nagrada: 12 pobjednika konkursa će na mjesec dana dobiti centralni štand u Delta City-ju besplatno da prodaju svoj proizvod. Osim toga, svi pobjednici imaju na raspolaganju paket finansijske podrške u iznosu od 2.000 EUR od Glavnog grada, te mogućnost aktivne promocije njihovih proizvoda online i offline u toku trajanja njihovog mjeseca i marketing mentorstvo od strane kompanije Strategist.  

Prijava na konkurs vrši se slanjem traženih dokumenata na email adresu konkurs@strategist.co.me

Kontakt za informacije: konkurs@strategist.co.me.

Zakonska regulativa: Sve predložene aktivnosti u okviru projekta potrebno je sprovoditi u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Napomena: Nakon otvaranja blagovremenih pristiglih prijava na konkurs, Komisija će na sajtu Glavnog grada objaviti broj nepotpunih prijava i rok do kada su dužni dostaviti dopunu dokumentacije. U slučaju da u propisanom roku ne dostave neophodnu dokumentaciju prijava će biti odbijena.